Start / Projekt / Voices on Russia

SCEEUS Voices on Russia

Rysslands aggression mot Ukraina har utvecklats till ett krig av en omfattning som Europa inte har upplevt sedan andra världskriget. Detta krig har lett till enorm förstörelse i Ukraina och skakat om Europas grundvalar. Men kriget förändrar också den ryska staten och det ryska samhället, vilket väcker flera frågor att ta ställning till: Hur utvecklas det ryska samhället med beaktande av kriget? Hur utvecklas den ryska regimen? Vilka konsekvenser får Rysslands utrikespolitik för Europa och resten av världen? Vad är Rysslands framtid?

Under 2023-2024 publicerar SCEEUS en rad rapporter skrivna av ryska och internationella experter som behandlar dessa och andra frågor som är viktiga för att förstå Rysslands nuvarande utveckling och framtidsutsikter.

kontakt

martin-kragh-red

Martin Kragh

Biträdande centrumchef

test

Clara Sandgren

Samordnare

publikationer