Start / Projekt / Eastern Europe Policy / EU:s utvidgning

SCEEUS Gästkommentarer – EU:s utvidgning

Som en del av SCEEUS EU-ordförandeskapsprojekt, som syftar till att generera policyinput och ge rekommendationer för det svenska EU-ordförandeskapet 2023, har SCEEUS beställt gästkommentarer från externa författare. Ett viktigt ämne dessa texter behandlar är EU:s utvidgning och behovet av att omvärdera och blåsa nytt liv i utvidgningsprocessen. Syftet med denna insats är att garantera Ukrainas, Moldaviens och Georgiens europeiska framtid och att skydda det bredare europeiska projektet och visionen om ett helt, fritt och fredligt Europa.

Utvidgningen som en förutsättning för Europas framtid. Många författare framhåller utvidgningens strategiska betydelse för Europas stabilitet, till exempel Wojciech Kononczuk och Jaroslava Barbieri, som båda uppmanar till en ny strategisk vision i utvidgningsprocessen.

Utvidgning genom säkerhetssamarbete. Andra författare, som Alexandru Coica och Stanislav Secrieru, pekar på behovet av ökat strategiskt samarbete och integration inom områdena säkerhet, försvar och motståndskraft för att utvidgningen ska lyckas. Denis Cenusa å sin sida fokuserar på fördelarna med samarbete inom krishantering och motståndskraftig kritisk infrastruktur för både utvidgningsprocessen och regional säkerhet och stabilitet.

Utvidgningen som en tillförlitlig och reformerad process. Flera författare fokuserar på behovet av EU:s politiska vilja och ansvar när det gäller att anpassa utvidgningsmetodiken, inklusive att förbättra övergången från kandidatur till anslutning. Michael Emerson och Steven Blockmans tar upp de nuvarande bristerna i utvidgningen och understryker behovet av en successiv anslutningsprocess som skulle öka incitamenten för EU-integration. Kakha Gogolashvili undersöker möjligheterna för att revidera det östliga partnerskapet, liksom föranslutningsstödet (IPA III) och det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI). Alyona Getmanchuk belyser behovet av stegvisa integrationselement som både ger praktiska resultat och förstärker anslutningsprocessen.

Förhållandet mellan utvidgningen och EU:s övriga politiska verktyg. En grupp författare behandlar den viktiga frågan om samspelet mellan utvidgningen och andra EU-instrument. Pavel Havlicek undersöker den strategiska balansen och synergin mellan utvidgningen och det östliga partnerskapet och Europeiska politiska gemenskapen (EPC). Både Arkady Moshes och Kristi Raik uppmärksammar behovet av att differentiera genom individuellt anpassad politik i landspecifika strategier.

Utvidgningen och det civila samhällets roll. Det civila samhället är av avgörande betydelse för att regeringar ska kunna hållas ansvariga och för att utvidgningsprocessen skall bli bottom-up, inkluderande och lokalt förankrad. Daniela Mussnig betonar därför behovet av ett strategiskt engagemang från civilsamhället i övervaknings- och samrådsprocesser för att säkerställa förenlighet och efterlevnad.

Eastern Europe Policy

Tillbaka till projektet 

sdlGZA1PLpZBVM-nh