Start / Publikationer

Publikationer

SCEEUS ger regelbundet ut rapporter i olika format: Report, Guest Report, Commentary, Guest Commentary och Quick Comment.

I en text som publiceras som en Guest Report eller som en Guest Commentary svarar skribenten för innehållet i texten. En publicering innebär inte nödvändigtvis att SCEEUS delar skribentens åsikter, eller att SCEEUS står bakom skribentens argument eller policyrekommendationer. Syftet med att publicera gästskribenters texter är att tillhandahålla en plattform där olika perspektiv, ibland direkt motstridiga, synliggörs för att bidra till ökad kännedom om de ibland vitt skilda perspektiv, argument och rekommendationer som finns inom det geografiska område som SCEEUS mandat omfattar.