Start / Om oss

Om SCEEUS

Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) är ett nationellt fristående kunskapscentrum med hemvist vid Utrikespolitiska institutet. Centrumet tillhandahåller policyrelevant analys om Ryssland och Östeuropa.

Stockholm

Centrum för Östeuropastudiers verksamhet behandlar den inrikes- och utrikespolitiska, ekonomiska och samhälleliga utvecklingen i Ryssland och övriga Östeuropa. Sveriges, EU:s och västs förbindelser och politik i förhållande till de enskilda länderna och regionen i sin helhet belyses även Centrumet skall tillhandahålla analyser och rekommendationer om utvecklingen i regionen med bäring på svensk och europeisk utrikes- och säkerhetspolitik både på svenska och engelska.

Centrumet tillhandahåller policyrelevant analys om Ryssland och övriga länder i Östeuropa och ska bygga en gemensam plattform med andra svenska institutioner som sysslar med området. Centrumet är tänkt att stärka Sveriges röst i det internationella samtalet om regionen. Centrumet erbjuder även en mötesplats nationellt och internationellt för samtal och utbyte om regionen som omfattar Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Ryssland och Ukraina. Utöver skriftliga rapporter och analyser ordnas presentationer, seminarier, konferenser, föreläsningar, rundabordssamtal och liknande aktiviteter.

SCEEUS Expertgrupp 

En expertgrupp är knuten till Centrum för Östeuropastudier med uppgift att bistå med den övergripande inriktningen för verksamheten samt följa upp dess kvalitet och relevans. I expertgruppen ingår en representant vardera från Utrikesdepartementet, Utrikespolitiska institutet, Stockholm Institute for Transition Economics (SITE ), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet (IRES) samt en representant från näringslivet.

Expertgruppens medlemmar: 
 • Peter Ericson, Utrikesdepartementet 
 • Jakob Hallgren, UI
 • Torbjörn Becker, SITE
 • Carolina Vendil Pallin, FOI
 • Claes Levinsson, IRES
 • Magnus Schöldtz, Näringsliv

En del av Utrikespolitiska institutet

Förhållandet till Ryssland och övriga länder i Östeuropa är av central betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det ligger i Sveriges intresse att öka kunskapen om Ryssland och rysk politik samt att utöka de mellanfolkliga kontakterna med Ryssland och övriga Östeuropa och identifiera samarbetsområden av ömsesidigt intresse, inklusive handel, miljö och klimat. Ett stärkande av regionkompetensen i Sverige är motiverat också utifrån det försämrade säkerhetsläget i Europa och det därmed förbundna behovet av att bättre förstå Ryssland och dess grannländer.

Sveriges regering fattade beslut i augusti 2020 om att inrätta och finansiera Centrum för Östeuropastudier med organisatorisk hemvist på Utrikespolitiska institutet. Centrumet påbörjade sin verksamhet under våren 2021 och ersätter det tidigare Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet. Centrets verksamhet regleras i en överenskommelse mellan Utrikesdepartementet (UD) och Utrikespolitiska institutet. Centrum för Östeuropastudier ska:

 • bygga upp ny och förstärka existerande kompetens om regionen,
 • med analys och samhällsdialog om regionen bidra till Sveriges säkerhet och mellanfolkliga relationer och samarbete,
 • utgöra en kompetensresurs för samhälle, myndigheter, näringsliv och akademi,
 • utgöra en central nod i ett svenskt nätverk och ett internationellt nätverk samt tillhandahålla en plattform för dialog, utbyte, samarbete och synergier mellan existerande miljöer,
 • såväl på eget initiativ som på uppdrag arrangera konferenser, presentationer, seminariet, föreläsningar, rundabordssamtal och liknande aktiviteter, samt
 • erbjuda en arbetsmiljö för aktörer från andra samhällsinstitutioner som kan bidra till analys och samhällsdialog.

 

ui.se

 

 

Läs om SCEEUS medarbetare

 

Våra medarbetare

MicrosoftTeams-image (1)_edited

SCEEUS i media

 

 

SCEEUS i media

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

 

Registrera dig!