Start / Nyheter / Välkommen till sceeus.se och kinacentrum.se!
sceeus nkk hemsida

Idag lanserar Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) och Nationellt Kunskapscentrum om Kina (NKK) vid UI sina nya webbplatser – sceeus.se och kinacentrum.se. I samband med detta lanseras även centrumens nya grafiska profiler.

  • Förhållandet till Ryssland och övriga länder i Östeuropa är av central betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Ett stärkande av regionkompetensen i Sverige är motiverat också utifrån det försämrade säkerhetsläget i Europa och det därmed förbundna behovet av att bättre förstå regionen. Att SCEEUS nu får en egen digital plattform blir ett viktigt verktyg att nå våra målgrupper, i Sverige och internationellt, säger Fredrik Löjdquist, chef vid Centrum för Östeuropastudier.

Centrum för Östeuropastudier och Nationellt Kunskapscentrum om Kina inrättades vid Utrikespolitiska institutet under 2021. NKK bedriver policyrelevant forskning, analys och rådgivning om Kinarelaterade ämnen. SCEEUS tillhandahåller policyrelevant analys om Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Ryssland och Ukraina. Båda centrumen syftar till att öka kunskapen om regionerna i Sverige.

  • Kinas roll i världen blir allt viktigare. Centrumet är fortfarande i en uppbyggnadsfas, så det här steget är otroligt viktigt för oss inför det fortsatta arbetet med att stötta regering, myndigheter och det svenska samhället med bred och djup kunskap om Kina, säger Björn Jerdén, chef vid Nationellt Kunskapscentrum om Kina.

Centrumens webbplatser och grafiska identiteter har tagits fram i samarbete med webbyrån The Generation.

Dela

Relaterade nyheter