Start / Nyheter / Svenska Moskva-ambassadörer reflekterar
ryssland-eurasien-red-arseniy-krasnevsky

 

Svenska Moskva-ambassadörer reflekterar, en SCEEUS Guest Commentary serie om totalt sex texter.

Drygt 30 år efter Sovjetunionens upplösning bevittnar vi nu den av Ryssland förorsakade allvarligaste säkerhetspolitiska krisen för Europa sedan det kalla kriget. Förhoppningarna från det kalla krigets slut om ett enat, fritt och fredligt Europa har kommit på skam. Det finns därför nu anledning att reflektera över hur vi har hamnat där vi har hamnat, också i ett längre, historiskt perspektiv.

SCEEUS har därför bett samtliga sex nu levande tidigare svenska moskvaambassadörer att kortfattat och överskådligt reflektera över Ryssland utifrån sina erfarenheter som sändebud i Moskva. Dessa personligt färgade texter ger sammantaget en fördjupad och mångfacetterad bild av utvecklingen i och kring Ryssland, författade av några av Sveriges mest erfarna diplomater. Här förmedlas kunskap, analys, slutsatser och rekommendationer från 30 års samlad ambassadörserfarenhet i Moskva.

Samtliga texter skrevs under slutskedet av 2021 och publicerades den 9 februari 2022.

Läs texterna här:

Om Ryssland

Örjan Berner | Sveriges ambassadör i Moskva 1989-1994

 

Det framtida Ryssland

Sven Hirdman | Sveriges ambassadör i Moskva 1994-2004

 

Några tankar om Ryssland

Johan Molander | Sveriges ambassadör i Moskva 2004-2008

 

Att förstå och att handskas med Ryssland

Tomas Bertelman |Sveriges ambassadör i Moskva 2008-2012

 

Vilka lärdomar kan dras trettio år efter Sovjetunionens upplösning?

Veronika Bard |Sveriges ambassadör i Moskva 2012-2015

 

Rysslands befolkning vill ha frihet

Peter Ericson | Sveriges ambassadör i Moskva 2015-2019

 

Dela

Relaterade nyheter