Start / Nyheter / Stockholm Conference on Private Sector Engagement in Ukraine’s Recovery and Reconstruction

Den 8 juni anordnade SCEEUS, tillsammans med Stockholm Institute for Transition Economics (SITE) konferensen Stockholm Conference on Private Sector Engagement in Ukraine's Recovery and Reconstruction, med Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell som värd. Eventet anordnades i samarbete med Svenskt Näringsliv, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och IVA:s Näringslivsråd.

Syftet med konferensen var att göra avsevärda framsteg i arbetet med att identifiera förutsättningar för ett starkt deltagande från den privata sektorn i återuppbyggnaden av Ukraina. Ett annat mål var att främja och utveckla en djupgående politisk diskussion bland ledande experter inför Ukraine Recovery Conference (URC 2023) i London den 21-22 juni. Evenemanget avslutades med slutord av Danaë Dholakia, Storbritanniens särskilda sändebud för URC. De viktigaste slutsatserna från konferensen kan läsas här.

Bland konferensdeltagarna fanns företrädare för Ukrainas offentliga och privata sektor, de flesta EU-medlemsstater och G7-länderna, samt från EU, internationella finansinstitut och civilsamhället. Konferensen föregicks av en välkomstmottagning den 7 juni med Jacob Wallenberg, ordförande för Svenskt Näringsliv, som värd.

För att väcka diskussion och stimulera till eftertanke hade följande externa författare inför konferensen fått i uppdrag att skriva fem så kallade input papers, vilka återfinns nedan: Timothy Ash från Bluebay Asset Management & Chatham House; ambassadör Kurt Volker; Thomas Kleine-Brockhoff från GMFUS; Christopher Collie; Romina Bandura från CSIS; och Thomas Mahl från SFR-Consulting.

Konferensen organiserades som en del av SCEEUS EU-ordförandeskapsprojekt, genom vilket SCEEUS har tillhandahållit policyinput och rekommendationer till det svenska EU-ordförandeskapet 2023.

Input papers, program och slutsatser

Bilder

20230608-SITE-SCEEUS-IVA-SvensktNaringsliv-8June-05-Photo by Dominick Nilsson1Johan Forssell, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister.

sobolev1Oleksii Sobolev, Ukrainas biträdande ekonomiminister med ansvar för digital utveckling, digitala omställningar och digitalisering.

mathernova1Katarína Mathernová, vice generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för utvidgning och grannskapsområdet.

wallenberg1Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB och Svenskt Näringsliv.

panelPanel 3: Risk Mitigation Tools: Pushing the Agenda Forward

organisersEventanordnarna från SITE, SCEEUS och UD.

Alla bilder tagna av SITE. 

Dela

Relaterade nyheter