Start / Nyheter / Rapport från MSB-konferensen Building resilience for the future: Lessons from Ukraine

I maj 2023 anordnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i samarbete med Utrikespolitiska institutet och SCEEUS, en halvdagskonferens om kriget i Ukraina och lärdomar för Sveriges och Europas civila beredskap.

Nu finns en rapport med de viktigaste slutsatserna från konferensen att läsa på MSB:s hemsida. Rapporten är på engelska.

 

Dela

Relaterade nyheter