Start / Nyheter / Konferensrapport från RUSI-SCEEUS rundabordssamtal om svensk sanktionsimplementering

I början av september 2023 anordnade Centre for Financial Crime and Security Studies (CFCS) vid RUSI med stöd av SCEEUS ett rundabordssamtal i Stockholm, där man diskuterade Sveriges arbete med sanktionsimplementering och hur EU:s nya sanktioner mot Ryssland utmanar det svenska systemet.

Vid mötet deltog representanter från nationella myndigheter med sanktionsrelaterad kompetens, bland annat den svenska sanktionssamordnarens kansli, UD, Finansdepartementet, Tullverket, Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och Kommerskollegium.

RUSI har nu skrivit en sammanfattande konferensrapport som går att läsa i sin helhet här.

Dela

Relaterade nyheter