Start / Evenemang / Lärdomar från Moskva

Lärdomar från Moskva

Hur ska man förstå och handskas med Ryssland? Hur ser framtidens Ryssland ut?

Drygt 30 år efter Sovjetunionens upplösning bevittnar vi den av Ryssland förorsakade allvarligaste säkerhetspolitiska kris för Europa sedan det kalla kriget. Förhoppningarna från det kalla krigets slut om ett enat, fritt och fredligt Europa kom på skam den 24 februari 2022. Det finns därför anledning till att reflektera över hur vi har hamnat där vi har hamnat i ett längre, historiskt perspektiv.

Tillsammans med Kulturhuset bjöd Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) in samtliga sex nu levande tidigare svenska Moskva-ambassadörer för att reflektera över Ryssland utifrån sina erfarenheter som sändebud i Moskva.

Talare:
Örjan Berner, Sveriges ambassadör i Moskva 1989 - 1994

Sven Hirdman, Sveriges ambassadör i Moskva 1994-2004

Johan Molander, Sveriges ambassadör i Moskva 2004-2008

Tomas Bertelman, Sveriges ambassadör i Moskva 2008-2012

Veronika Bard, Sveriges ambassadör i Moskva 2012-2015

Peter Ericson, Sveriges ambassadör i Moskva 2015-2019

Samtalet modererades av Fredrik Löjdquist, chef vid Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS).

Detta evenemang baseras på ambassadörernas texter som Centrum för Östeuropastudier publicerade i februari 2022. Dessa personligt färgade texter ger sammantaget en fördjupad och mångfacetterad bild av utvecklingen i och kring Ryssland, författade av några av Sveriges mest erfarna diplomater. Du hittar texterna här.

Läs ambassadörernas sammanfattande inlägg vid samtal om Ryssland den
9 maj här.

Du kan lyssna på evenemanget i efterhand nedan: 

Om eventet

Shutterstock
  • 9 maj 22 19:30
  • Hörsalen, Kulturhuset, Stockholm

Relaterad läsning

Relaterade event